W!NPARTNERS NYHETSBREV

Vår affärsidé

WinPartners affärsidé är att hjälpa IT- och telekomföretag att definiera och förverkliga sin vision, nå sina mål och bli mer framgångsrika. Vi vänder oss till företag med verksamhet i Norden.

Våra konsulter har gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom
IT- och telekombranschen och vi är därför väl insatta i branschens och företagens utmaningar.

Vår drivkraft är lusten att skapa konkret förändring till nytta för våra kunder och deras kunder. Ett samarbete med WinPartner kommer därför alltid att kännetecknas av:

  • Engagemang
  • Affärsmässighet
  • Resultat


Bertil Winzenburg
VD, WinPartner AB