W!NPARTNERS NYHETSBREV

IT och telekomföretag anlitar oss för att lösa sina mest komplexa problem

Våra kunders gemensamma nämnare är viljan att utmana sig själv. Det övergripande syftet är att bli mer lönsamma samt attraktiva för ägare, medarbetare, partners, kunder och leverantörer. De flesta i vår kundstock är medelstora och stora företag i Norden. Nästan alla är tjänsteproducerande eller IT intensiva företag. Ofta står de inför en större förändring.

WinPartner kundbas finns primärt inom IT- och telekomföretag

  • Mobil, bredband och TV operatörer
  • Nätägare och tjänsteleverantörer, Internet Service Providers
  • IT-bolag
  • Hostingföretag
  • Hård- och mjukvaruleverantörer
  • System- och infrastrukturleverantörer
  • Systemintegratörer

"Våra kunders gemensamma nämnare är viljan att utmana sig själv."