W!NPARTNERS NYHETSBREV

Interim Management / Chef att hyra

Inom WinPartner finns en gedigen ledar- och chefserfarenhet. Vår startsträcka är därför kort. Som interimschef kan vi snabbt sättas in i vår kunds organisation, vilket i många fall innebär ett linjeansvar hos kunden. Interimschef är en tillfällig resurs, är självgående och i många fall med sådan kompetens- och erfarenhetsnivå som inte är nödvändigt i ett fortvarighetstillstånd.

WinPartner anlitas som interimschefer när våra kunder vill:

  • Engagera toppledare för specifika och tidsbestämda uppdrag som säkerställer företagets snabba utveckling.
  • Driva en förändring i tillväxt eller leda företag genom svåra situationer.
  • Säkerställa tillskott av ledarkompetens med förmåga att snabbt åstadkomma resultat.
  • Anlita oberoende företagsledare som tycker om att styra mot uppsatta mål och som trivs med operationella utmaningar.